STEDER I BERGEN

Asylplass 2

FOTO: Ørjan Deizs (Bergens Tidende)

Et lite stykke Bergenshistorie

Bok nr. tre om STEDER I BERGEN – En bok om Asylplassen 2 har vært spennende for meg å skrive.

Det var rimelig enkelt å finne et historisk sted jeg ønsket å presentere, siden jeg har vært styrer for Barneasylet fra 1991 – 2020. I løpet av disse årene samlet jeg mye informasjon om huset og hvem om levde der, og jeg skrev en bok og et julehefte om et av bergensbarna som gikk der på 1880-tallet.I denne boken beskriver og levendegjør jeg ulike mennesker som har hatt tilknytning til huset i dets lange levetid.

Den lille Hilda Haagensen, «Mamma Haage», får stor plass. Hun satte sitt preg på både barn og foreldre med den omsorgen hun ga fra 1909 – 1951, og hun samarbeidet nært med politiet, bl.a. når det gjaldt å ta vare på barn som ikke kunne være hjemme av ulike grunner. Det er sagt om henne at hun var hele byens sosialvesen den gang, og fremdeles er det mange som husker hennes vandringer med barna i Bergen sentrum.

Kildene jeg har brukt er samtaler med folk som vet mye om emnet, internettkilder, kirkebøker, matrikler, barnehagens egne protokoller, branntakster og aviser.

Branntakstene får også et eget kapittel for dem som er interessert i bygningen innvendig og de endringene som blir gjort, og som kommer fram i takstene. For å gjøre stoffet mer levende, dramatiserer jeg noen enkeltepisoder som baserer seg på faktiske hendelser rundt barnehagen.


Les BT-artikkel om Barneasylet.