Nye prosjekter

Boken som kommer:

BUTLER I BYEN - En Stavangerfamilie  KOMMER HØSTEN 2023

Butler i byen

En Stavangerfamilie

Min bok om den engang så kjente Butlerfamilien fra Nedre Strandgate 56

Boklansering i Bokhuset i Kirkegaten i Stavanger 23. november 2023

Hvem var Butlerfamilien på Stra’en i Gamle Stavanger?

Butlerhuset– hva og hvor var det?

Finnes det ennå?

En bok om en av de av de kanskje mer ukjente familiene som markerte seg i Stavanger på 1800-tallet.


Min åttende lokalhistoriske bok. Denne gangen fra Stavanger med utgangspunkt i den nykonfirmerte Malene Christine Broch fra Bergen som reiser til Stavanger i 1799 for å være husholderske hos den velstående enkemannen, skipperen og handelsmannen Johan Galtung Butler i Nedre Strandgaten. Her skal hun være husholderske og også ta seg av hans seks barn. De gifter seg, og hun blir enke med seks egne barn når hun er 38 år. Nå viser hun seg som en sterk og myndig kvinne som markerer seg tydelig i Stavanger by fram til hun dør i 1866.

Andre del av boken tar for seg barn og barnebarn og forteller hvordan de satte sine fotavtrykk i byen - på godt og vondt.I del 2 tar boken for seg barn og barnebarn som ble boende i Stavanger, og som også markerte seg, med adresser i andre deler av bykjernen som bl.a. Valbjerget, Verket, Nedre Strandgaten og Nygaten.  

 

Dette er en sakprosabok der jeg bruker kilder som f.eks. kirkebøker, pantebøker, branntakster og aviser som basis samtidig som jeg dramatiserer hendelser som er dokumentert i datidens kilder. 

Den er skrevet i et enkelt språk.