Concordia

En Bergenshistorie fra gamle dager

Boken Concordia - er en skjønnlitterær beretning som skildrer livet til en 7 år gammel jente ved Bergens Barneasyl på slutten av 1800-tallet, og bygger på Bergens Barneasyls protokoll fra 1883. Vi får et klart og tydelig bilde av både Concordia og hennes familie, med de tragedier og gleder hun opplever som barn. Hendelsene i boken er virkelige, det samme er personene som er med, alt fra naboer og venner til adresser og seilskip. Boken egner seg for alle som liker å lese om ³gamle dager² - både barn og voksne.

Concordia Forvald blir født på Klosteret i 1876, nærmere bestemt i Kjellersmauet 1. Hennes foreldre er kobbersmed Ludvig Mikal Forvald fra Bergen og Anna Jensdatter fra Hafslo.

Concordia er nr. seks i søskenflokken, men de to yngste dør like før hun blir født. Allerede når hun er to år, dør hennes far. Han "druknede ved at falde ud af en Baad paa Vaagen» og Anna blir sittende igjen med fire små barn.

Bergens Barneasyl blir opprettet i 1841 som et «fristed» for barn som var overlatt til seg selv mens foreldrene arbeider. Det er mange enslige mødre i byen, og biskop Neumann er en av dem som taler for at Bergen by bør gjøre en innsats for disse barna. Foreldrenes arbeidstid er gjerne 10 – 12 timer pr dag. Dårlig lønn, lite mat og dårlige boforhold fører til at barna gjerne både nasker og stjeler til livets opphold.

Bergens Barneasyl blir da opprettet, først og fremst for dem som lever under slike dårlige kår. Det varer ikke lenge før «Asylet i Skiven» tar imot over 100 barn hver dag. Den gang er det kun halve første etasje i bygningen som vendte mot Asylplass som bli brukt til Asyl. I den nordre halvdelen av første etasje bor pedellen (vaktmesteren) og hans kone, samt en tjenestepike. 2. etasje er leid ut, bla til lektorer ved Katedralskolen. Det er også en kirkesal i andre etasje på denne tiden. Sidefløyen er ikke bygget ennå.

Denne barneboken handler om Concordia sin sin barndom og tid på Bergens Barneasyl. Den handler om fattigdom, vanskelige familieforhold, vaktmesterkonen Maren Riise som blir hennes skytsengel, vennskapet med Olufine og hennes tante Lovise Forvald i Marken som hun etter hvert flytter til.

Concordia var ingen jente som var født med sølvskje i munnen, og hun møtte mange barrierer på sin vei til voksenlivet. Likevel klarte hun seg bra og ble beriket med både barn og barnebarn.

Concordia Forvald er EN av mange av våre sterke formødre. Hennes historie er hennes, men den er ikke unik – vi finner den gjerne hvis vi går tilbake og gransker våre egne forfedre. Derfor er boken aktuell for alle som ønsker å vite noe mer om en vanlig arbeiderslekt fra Bergen, en slekt som kunne vært både min og din.


Detaljer

Form

Innbundet

Utgivelsesår

2011

Forlag

Livskunst

Språk

Bokmål

ISBN

9788293020011

Sider

56

Sted

Bergen

Tid

1800-tallet

Emne

Barndom , Familie , Fattigdom

Illustrert av

Garmannslund, Viljar Vindenes